ترون

خوش آمدید

این انجمن تخصصی برای معرفی و تبادل اطلاعات در زمینه رمزارز ترون ایجاد شده.
صمیمانه از تمام دوستان متخصص در این زمینه درخواست می‌کنم که برای رشد سایر فارسی زبانان همکاری کنن.

DPOS (1)
دیدن 1 پست یا
SR (6)
دیدن 6 پستs یا
Super Representative (6)
دیدن 6 پستs یا
TPOS (2)
دیدن 2 پستs یا
TRX (11)
دیدن 11 پستs یا
Tron (11)
دیدن 11 پستs یا
dApp (2)
دیدن 2 پستs یا
wallet (12)
دیدن 12 پستs یا
انتخابات (5)
دیدن 5 پستs یا
انتقال (1)
دیدن 1 پست یا
بنیاد ترون (2)
دیدن 2 پستs یا
ترون (16)
دیدن 16 پستs یا
خرید و فروش (3)
دیدن 3 پستs یا
صرافی (2)
دیدن 2 پستs یا
معماری (1)
دیدن 1 پست یا
نماینده فوق العاده (6)
دیدن 6 پستs یا
ویژگی (1)
دیدن 1 پست یا
کیف پول (23)
دیدن 23 پستs یا