ترون

خوش آمدید

این انجمن تخصصی برای معرفی و تبادل اطلاعات در زمینه رمزارز ترون ایجاد شده.
صمیمانه از تمام دوستان متخصص در این زمینه درخواست می‌کنم که برای رشد سایر فارسی زبانان همکاری کنن.

0

Super Representative یا نماینده فوق العاده چیست؟ چگونه می توانم بدانم SR ها چه کسانی هستند و اطلاعاتی درباره هویت شخصی/شرکتی آنها به دست بیاورم؟

Super Representative یا نماینده فوق العاده چیست؟ چگونه می توانم بدانم SR ها چه کسانی هستند و اطلاعاتی درباره هویت شخصی/شرکتی آنها به دست بیاورم؟

آواتار
انصراف