ترون

خوش آمدید

این انجمن تخصصی برای معرفی و تبادل اطلاعات در زمینه رمزارز ترون ایجاد شده.
صمیمانه از تمام دوستان متخصص در این زمینه درخواست می‌کنم که برای رشد سایر فارسی زبانان همکاری کنن.

0

انتخابات TRON چه می کند؟ چه سودی برای دارندگان توکن دارد؟ چگونه می توانیم در انتخابات شرکت کنیم؟

انتخابات TRON چه می کند؟ چه سودی برای دارندگان توکن دارد؟ چگونه می توانیم در انتخابات شرکت کنیم؟

آواتار
انصراف