ترون

خوش آمدید

این انجمن تخصصی برای معرفی و تبادل اطلاعات در زمینه رمزارز ترون ایجاد شده.
صمیمانه از تمام دوستان متخصص در این زمینه درخواست می‌کنم که برای رشد سایر فارسی زبانان همکاری کنن.

0

اگر نتوانم TRX خود را به موقع به صرافی منتقل کنم چه اتفاقی می افتد؟ آیا من متحمل ضرر خواهم شد؟

اگر نتوانم TRX خود را به موقع به صرافی منتقل کنم چه اتفاقی می افتد؟ آیا من متحمل ضرر خواهم شد؟

آواتار
انصراف