ترون

خوش آمدید

این انجمن تخصصی برای معرفی و تبادل اطلاعات در زمینه رمزارز ترون ایجاد شده.
صمیمانه از تمام دوستان متخصص در این زمینه درخواست می‌کنم که برای رشد سایر فارسی زبانان همکاری کنن.

0

آیا پیشنهادات بعدی TRX وجود خواهد داشت؟ اگر بله، چه زمانی؟ در چند درصد؟

آیا پیشنهادات بعدی TRX وجود خواهد داشت؟ اگر بله، چه زمانی؟ در چند درصد؟

آواتار
انصراف