کاردانو (ADA)

خوش آمدید!

این انجمن برای حرفه ای ها و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.
بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

ADA (4)
دیدن 4 پستs یا
Base (1)
دیدن 1 پست یا
Lovelace (1)
دیدن 1 پست یا
Pledge (1)
دیدن 1 پست یا
Pooltool (1)
دیدن 1 پست یا
ROS (1)
دیدن 1 پست یا
Yoroi (2)
دیدن 2 پستs یا
address (3)
دیدن 3 پستs یا
cardano (4)
دیدن 4 پستs یا
fee (3)
دیدن 3 پستs یا
key (1)
دیدن 1 پست یا
mainnet (1)
دیدن 1 پست یا
pool (4)
دیدن 4 پستs یا
relay (1)
دیدن 1 پست یا
signing (1)
دیدن 1 پست یا
skey (1)
دیدن 1 پست یا
stake (2)
دیدن 2 پستs یا
testnet (2)
دیدن 2 پستs یا
ticker (1)
دیدن 1 پست یا
title (1)
دیدن 1 پست یا
verification (1)
دیدن 1 پست یا
vkey (2)
دیدن 2 پستs یا
آدرس (5)
دیدن 5 پستs یا
ادا (1)
دیدن 1 پست یا
استخر (11)
دیدن 11 پستs یا
استک (3)
دیدن 3 پستs یا
استیک (22)
دیدن 22 پستs یا
اشاره‌گر (1)
دیدن 1 پست یا
اپراتور (1)
دیدن 1 پست یا
رله (1)
دیدن 1 پست یا
سرمایه (4)
دیدن 4 پستs یا
سود (1)
دیدن 1 پست یا
هزینه (1)
دیدن 1 پست یا
ولت (5)
دیدن 5 پستs یا
ًROS (1)
دیدن 1 پست یا
کاردانو (29)
دیدن 29 پستs یا
کلاهبرداری (1)
دیدن 1 پست یا
کیف‌پول (2)
دیدن 2 پستs یا