سولانا Solana

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

آیا می‌توانیم استخری بسازیم که در آن به جای SOL، توکن‌های SPL را به اشتراک بگذاریم

آیا می توان توکن SPL را در استخر سهام قرار داد و مکانیزمی برای مکانیسم پاداش سفارشی به جای شرط بندی SOL واقعی نوشت.

آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

قطعا! لطفاً برخی از این پیاده‌سازی‌های که برای کشاورزی به کار رفته است رو ببینید: https://github.com/solana-labs/solana-program-library/tree/master/farms#vaults

همانطور که به درستی اشاره کردید، برنامه SPL stake-pool در https://github.com/solana-labs/solana-program-library/tree/master/stake-pool مختص SOL است و نمی توان از آن برای شرط بندی استفاده کرد. اما با در نظر گرفتن پیاده سازی‌هایی که هست می‌تونید کدهای جدیدی رو بنویسید.

آواتار
انصراف