پولکادات Polkadot

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

validator ها در پولکادات چگونه انتخاب میشوند؟

آواتار
علی عبداللهی

.

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
آواتار
علی عبداللهی
بهترین پاسخ

هنگامی که یک validator راه اندازی کردید و قصد خود را از validator  شدن در بلاک چین ثبت کردید این به معنی  نیست که شما یک validator  شده اید . validator  بلاک چین پولکادات توسط یک الگوریتم انتخابی به نام الگوریتم فراگمن انتخاب میشود .

آواتار
انصراف