کوینکس اسمارت کوین CSC

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

واحد پول WEI چی هست و چه کاربردی داره توی شبکه CET؟

آواتار
مصطفی برمشوری

من توی مستندهای کوینکس اسمارت کوین CSC با یه واحد پول جدید روبرو شدم که بهش می گفت WEI. این واحد پول چی هست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
آواتار
مصطفی برمشوری
بهترین پاسخ

واحد پول WEI از اتریم امده. از اونجا که خود CSC یک کپی از اتریم بوده و بعد مسیرش جدا شده، این واحد پول هم از اتریم به اینجا انتقال پیدا کرده. در واقع واحد پول خورد کوینکس هست. هر CET برابر با 10^18 (ده به توان هجده) WEI هست.

آواتار
انصراف