کوینکس اسمارت کوین CSC

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

توی شبکه کوینکس برای چه مواردی تنبیه در نظر گرفته شده؟

قبل از اینکه یک نود راه اندازی کنم می‌خواهم بدانم که چه موارد تنبی، ممیزی یا اسلش برای نودها در نظر گرفته شده؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

CSC گره اعتبارسنجی را که نتواند به طور معمول بلوک تولید کند، مجازات می کند. تمام گره های اعتبارسنجی به نوبت بلوک ها را تولید می کنند.

وقتی نوبت یک گره باشد که یک بلوک تولید کند اما شکست بخورد، رکورد بلوک اشتباه یک عدد افزایش می‌یابد.

هر 200 بلوک رکوردهای بلوک اشتباه همه گره ها را یک بار کاهش می دهد.

  هنگامی که رکورد بلوک اشتباه به 48 برسد، 500 CET هزینه جریمه از دارایی های سهام اعتبار دهنده برداشته می شود.

اگر بیش از یک آدرس در گره قرار گرفته باشد، جریمه متناسب با سهام‌ها تعیین خواهد شد و از تمام ولت‌های مالکان کم می‌شود

می توانید با فراخوانی قرارداد یا از طریق خط فرمان گره، رکورد بلوک اشتباه گره را ببینید و متوجه شود الان چه مقداری است.

آواتار
انصراف