کوینکس اسمارت کوین CSC

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

شبکه کوینکس یا CSC از چه روشی برای تولید و تایید اعتبار بلاک‌ها استفاده می‌کنه؟

هر شبکه مثل بیت کوین از یک روش برای تایید بلاک‌ها استفاده می‌کنه. مثل بیت کوین از PoW استفاده می‌کنه. شبکه کوینکس از چه روشی استفاده می‌کنه؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

این شبکه از روش CPoS استفاده می‌کنه که ترکیب دو روش PoA و PoS هست.

آواتار
انصراف