کوینکس اسمارت کوین CSC

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

قوانین ممیزی یا تنبیهی در شبکه CSC چطور کار می‌کنه؟ و آیا این قوانین Slash تغییر می‌کنه؟

چه مواردی شامل تنبیه در شبکه CSC می‌شه؟ مقدار هزینه هر تنبیه چقدر است و آیا ممکن هست که این قوانین به روز بشه؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

همانگونه که می‌دانید قوانین Slash به صورت هوشمند در خود شبکه تعبیه شده، تا از امنیت و پایداری شبکه محافظت کنه. شبکه ممکن هست او مواردی متعددی چون نا پایداری در نودهای شبکه، نودهای مهاجم و حتی رفتارهای سودجویانه برخی از اعضای شبکه. این قوانین ممیزی می‌خواهد شبکه را در برابر این موارد مقاوم کند. در حقیقت قوانین ممیزی وظیفه دارد که بلاک‌های اشتباه تولید شده در شبکه را دنبال کند و تکرار آنها جلوگیری کند. برای این کار یه سری پارامتر تعیین شده که اگر یک نود این پارامترها تجاوز کنه تنبیه خواهد شد.

حالا فرض کنید که یک نود تلاش کنه که از این حدود رد بشه، در این حالت شبکه به صورت خودکار ۵۰۰ CET به عنوان جریمه از کیف پول مالک نود به نفع شبکه کم خواهد کرد.

پارامترهایی که برای امنیت شبکه تعریف شده در حال حاضر ثابت هستن و بعید هست که فعلا تغییر کنن.

آواتار
انصراف