کوینکس اسمارت کوین CSC

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

در شبکه کوینکس، پاداش نودها چطور تعیین می‌شه و مقدار آن چقدر است؟

من یک نود می‌خوام آماده کنم و اون رو جزئی از شبکه کنم. می‌خوام بدونم چقدر پاداش به این نود پرداخت خواهد شد؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

به طور کلی، پاداش برای اعتبار سنجی بر اساس دو پارامتر تعیین می‌شود: از پاداش بلوک (1 CET در هر بلوک) و کارمزد کمیسیون از تراکنش با توجه به نسبت سهام در استیکینگ. در حالت کلی توزیع پاداش بلاک به تعداد بلاک‌های تولید شده توسط هر نود بستگی دارد. در حالت کلی اگه همه نودها به صورت مساوی کار کنند این پاداش به صورت یکنواخت بین نودهای انتخاب شده توزیع می‌شود.

حالا اگر نود یک درصد از استیکینگ رو هم بگیره، پاداش متفاوت تری خواهد داشت.

بلاک چین هر 200 بلاک، پاداش‌ها را به نسبت سهام توزیع می‌کند.

یک گره برای دریافت کردن پاداش‌هایی تعیین شده باید در انتهای هر دوره، با دستور خط فرمان، پاداش‌ها را برداش می‌کند.

هر دوره برابر است با 28800 بلوک تولید شده، یعنی بعد از این تعداد بلاک تولید شده دوره بسته شده و شما می‌توانید جوایز را برداشت کنید.

آواتار
انصراف