کوینکس اسمارت کوین CSC

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

آیا آدرس نودها، آدرس سهامدار و آدرس دریافت پاداش می‌تواند متفاوت باشد؟

من می‌خوام یک نود راه اندازی کنم. اما مالک نود کسی دیگه‌ای هست. آیا روشی وجود داره که بتونیم آدرس‌های متفاوتی رو برای دریافت پاداش و یا آدرس سهام تعیین کنیم؟ مثلا آدرس من آدرس نود باشه اما آدرس مالک به عنوان آدرس دریافت پاداش در نظر گرفته بشه.

آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

CSC آدرس نود، آدرس سهامدار و آدرس دریافت پاداش را از هم جدا کرده، آنها می‌توانند متفاوت باشند. نکته‌ای باید در نظر گرفته شود، بلوک‌هایی که به شبکه اضافه می‌شود باید امضا شوند، از این رو کلید خصوصی نود باید در دسترس باشد. هر ولتی می‌تواند روی یک نود استیک کند و هر زمان که بخواد استیک خود را از روی آن گره بردارد. پاداش هم به آدرسی ارسال می‌شود که توسط نود تعیین شده است.

بهتر هست که ولت‌هایی که سهام دار هستند و رای می‌دهند جدا از ولت اصلی نود باشد. در این حالت اگه نود هک بشه تنها ولت نود در دست هکرها هست و سایر ولت‌ها امن خواهند بود.

آواتار
انصراف